English-Turkish translations for contraction:

kasılma · sancı · kısaltma · büzülme · other translations

contraction kasılma

like a a pregnant woman's contractions.

Hamile bir kadının kasılmaları gibi.

It's too early for contractions.

Kasılmalar için çok erken.

And now a contraction begins.

Ve şimdi bir kasılma gelir.

Click to see more example sentences
contraction sancı

So Alex started getting contractions last night.

Demek Alex'in dün gece sancıları başladı.

If anything happens,anything,contractions,anything,I got my pager,I got my cell phone.

Bir şey olursa, sancı falan, çağrı cihazım ve cep telefonum yanımda.

Contractions are two minutes apart.

Sancıların arası iki dakika.

contraction kısaltma

That was a non-contracted denial.

Bu kısaltma olmadan yapılan bir itirazdı.

contraction büzülme

Expansion and contraction.

Genleşme ve büzülme.