English-Turkish translations for contraption:

mekanizma · zamazingo · şey., şey · zımbırtı · makine · other translations

contraption mekanizma

It looks like, uh, a Rube Goldberg contraption.

Bu ah, Rube Goldberg mekanizması gibi görünüyor.

How much is this contraption?

Bu acayip mekanizma ne kadar?

That lovely contraption kills rats with electricity.

Bu hoş mekanizma, elektrikle fareleri öldürüyor.

Click to see more example sentences
contraption zamazingo

And bring me a contraption

Bana bir zamazingo getir.

What is this contraption?

Nedir bu bu zamazingo?

That's a clever contraption though.

Ne kadar zekice bir zamazingo o.

Click to see more example sentences
contraption şey., şey

Does this big metal contraption make me look fat?

Bu metal şey beni şişman gösteriyor?

How does this stupid contraption work?

Bu aptal şey nasıl çalıştırılıyor?

Well, this looks like a clever contraption.

Şey, bu akıllı bir zımbırtıya benziyor.

contraption zımbırtı

Not this contraption.

Bu zımbırtıyı değil.

I'll never get this boneheaded contraption to work!

Bu kemik kafalı zımbırtıyı çalıştırmayı asla başaramayacağım!

Well, this looks like a clever contraption.

Şey, bu akıllı bir zımbırtıya benziyor.

contraption makine

Bridges, planes, buildings, all sorts of ingenious contraptions.

Köprüler, uçaklar, binalar ve her türlü maharetli makine.