English-Turkish translations for contrary:

aksini · ters · karşı · other translations

contrary aksini

Contrary to some reports, this was not, repeat, not a UFO or an unexplained incident.

Bazı raporların aksine, bu bir UFO kazası ya da açıklanamayan olay değildi.

On the contrary, I'm delighted to see you.

Tam aksine, seni gördüğüme çok memnun oldum.

On the contrary, my dear colleague.

Tam aksine, benim sevgili ortağım.

Click to see more example sentences
contrary ters

On the contrary, he appointed me governor of a new territory.

Tam tersi beni yeni bir bölgenin valisi olarak atadı.

Or maybe quite the contrary.

Ya da belki tam tersi.

No, quite the contrary really.

Hayır, tam tersi gerçekten.

Click to see more example sentences
contrary karşı

Because, contrary to popular belief, I don't lie.

Çünkü popüler bir karşı görüşe göre ben yalan söylemem.

Contrary to your belief, all cats aren't evil.

Senin inancına karşı, tüm kediler kötü değildir.