English-Turkish translations for contrast:

kontrast · karşıtlık · zıtlık · karşılık · other translations

contrast kontrast

But then you're not afraid of contrast material either.

Ama o zaman kontrast maddeden de korkmazdın.

A sharp contrast is always better.

Kontrast renkler her zaman daha iyidir.

Contrast looks great.

Kontrast harika görünüyor.

Click to see more example sentences
contrast karşıtlık

I think it's a tremendous contrast.

Bence bu harika bir karşıtlık.

So with some contrast and correction tools Voila.

Bu yüzden biraz karşıtlık ve düzeltme kullanırsak

Harmony and contrast.

Uyum ve karşıtlık

contrast zıtlık

That's rather a severe contrast.

Bu oldukça büyük bir zıtlık.

Why, it's quite a contrast.

Neden ki, oldukça zıtlık var.

contrast karşılık

By contrast, Gauguin had little time for reality.

Buna karşılık, Gauguin gerçekliği için çok az zaman vardı.