English-Turkish translations for contribution:

katkı · destek · yardım · bağış · vergi · other translations

contribution katkı

I haven't done anything for this team as yet but I promise I will contribute!

Bu takım için henüz bir şey yapmadım ama söz veriyorum katkıda bulunacağım.

David Bravo and other lawyers contribute, and share their experiences freely.

David Bravo ve başka avukatlar katkıda bulunuyor ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

Many more are necessary to make a lasting contribution.

Kalıcı bir katkı yapmak için çok daha fazlası lazım.

Click to see more example sentences
contribution destek

Conspiracy and illegal campaign contributions jackpot.

Kumpas ve yasadışı kampanya desteği Bingo.

I need someone's contribution.Your eyes will do.

Birinin desteğine ihtiyacım var.Gözlerin bunu yapacak.

contribution yardım

No, no, though perhaps later you might contribute.

Hayır ama yine de belki daha sonra yardım edebilirsiniz.

Mrs Satterthwaite has contributed handsomely.

Bayan Satterthwaite cömertçe yardım etti.

contribution bağış

I thought there were more contributions this year.

Bu yıl daha çok bağış olacağını sanıyordum.

Consider it a contribution.

Bunu bir bağış olarak sayın.

contribution vergi

Those contributions are tax deductible.

Bu yardımlar vergiden düşülebilir.