English-Turkish translations for contrite:

pişman · other translations

contrite pişman

An apology must be sincere and contrite,not scary and angry.

Bir özür içten olmalı ve pişmanlık içermeli sinirli ve korkutucu olamamalı.

Twelve Our Fathers, ten Hail Marys, and an Act of Contrition.

On iki kere Babalarımız, on kere Yüce Meryem ve bir de Pişmanlık Duası.

Hey, this tie make me look contrite or just fat?

Bu kravat beni pişman gösteriyor, yoksa şişman mı?

Click to see more example sentences