English-Turkish translations for contuse:

çürük., çürük · other translations

contuse çürük., çürük

There is tearing in the pelvic area, but the contusions aren't yellow or brown.

Pelvik bölgesinde yırtılma var ama çürükler sarı ve ya kahverengi değil.

How old are these contusions?

Bu çürükler ne kadar eski?

Broken right hand and contusions on the neck.

Sağ eli kırık, boynunda da çürükler var.

Click to see more example sentences