English-Turkish translations for convention:

toplantı · gelenek · kongre · konferans · sözleşme · kural · kurultay · other translations

convention toplantı

It wasn't a party, it was a Star Wars convention.

Bir parti değil bir Yıldız Savaşları Toplantısı gibi.

It's like a damn security convention in this hotel.

Sanki bu otelde, lanet olası bir fedai toplantısı var.

There's a third party at this convention.

Bu toplantıda üçüncü bir taraf var.

Click to see more example sentences
convention gelenek

This is just as real as conventional military training.

Bu da en az geleneksel askeri eğitim kadar gerçek.

I'm just a more conventional guy.

Ben biraz geleneksel bir adamım.

We'll try something more conventional.

Daha geleneksel bir şeyler deneyeceğiz.

Click to see more example sentences
convention kongre

Sean Taylor used his credit card at a gym near the convention center.

Sean Taylor kongre merkezi yakınındaki bir spor salonunda kredi kartını kullanmış.

If his convention speech is as good as that it'll be better.

Eğer kongre konuşması bunun kadar iyi olursa Daha iyi olacaktır.

At least until the convention.

En azından kongreye kadar.

Click to see more example sentences
convention konferans

There's a convention in town.

Şehirde bir konferans var.

What kind of convention?

Ne tür bir konferans?

An engineering convention.

Bir Mühendislik Konferansı.

Click to see more example sentences
convention sözleşme

The Geneva Convention doesn't exist anymore.

Cenevre Sözleşmeleri diye bir şey yok artık.

The LEGO contests, the Farscape conventions,

LEGO yarışmaları mı, Farscape sözleşmeleri mi

convention kural

You and I are above such petty social convention.

Sen ve ben böyle önemsiz bir sosyal kuralın üzerindeyiz

There are laws, conventions.

Yasalar var, kurallar var.

convention kurultay

At an annual naval aviator's convention Called the tailhook convention.

Bir yıllık donanma pilotunun "Tailhook" adıyla anılan kurultay toplantısı.