English-Turkish translations for converse:

sohbet etmek., sohbet etmek · konuşmak · ters · söyleşmek · karşıt · akis · other translations

converse sohbet etmek., sohbet etmek

Because I had a long conversation with Mr. Turk about it this afternoon.

Çünkü öğleden sonra Bay Turk ile bu konuda uzun uzun sohbet ettik.

I was just making conversation, that's all.

Ben sadece sohbet etmeye çalışıyordum, hepsi bu.

I'm just trying to have an honest conversation for once.

Bir kez olsun seninle dürüst bir sohbet etmeye çalışıyorum.

Click to see more example sentences
converse konuşmak

Yeah, we've had this conversation before, but I don't need to talk about it.

Evet, bu konuşmayı daha önce de yaptık ama konuşmama gerek yok.

Trust me, it was a conversation.

Güven bana, bu bir konuşmaydı.

It's more of a management conversation, don't you think?

Bu daha çok yönetim konuşması, sence de öyle değil mi?

Click to see more example sentences
converse ters

Something went wrong during that conversation.

Konuşma sırasında bir şeyler ters gitti.

By conversing with my archrival?

Benim kitabıma ters işler yaparak mı?

converse söyleşmek

Ooh, "converse", Your Lordship!

Söyleşmek" demek, Lord Hazretleri!

converse karşıt

Technically, it's called enantiodromia, conversion into the opposite.

Teknik olarak buna enantiodromia, karşıta dönüşüm deniliyor.

converse akis

Conversely, she knows every aspect of my life, personal, business, good, bad and ugly.

Aksine o, kişisel, iş, iyi ve kötü gibi hayatımın her yönünü bilir.