English-Turkish translations for converse:

sohbet etmek., sohbet etmek · konuşmak · ters · söyleşmek · karşıt · akis · other translations

converse

Daniel Maybe now is not the right time to be having this conversation

Daniel. Daniel. Belki de bu konuşmayı yapmak için doğru zaman değil.

You're not my boyfriend, so why are we having this conversation right now?

Sen de benim erkek arkadaşım değilsin Öyleyse biz şimdi neden bu konuyu konuşuyoruz

This probably isn't the best way to start this conversation, is it?

Bence bu, bir konuşmaya başlamak için iyi bir yol değil.

And you and I are gonna have a conversation about something called invasion of privacy.

Bir de, sen ve ben mahremiyet ihlali denen şey hakkında bir konuşma yapacağız.

This is a ridiculous conversation. You're beautiful. You've always been beautiful.

Bu çok saçma bir sohbet, güzelsin ve her zaman güzel kalacaksın.

Perhaps we should continue this conversation next week somewhere less official?

Belki de bu konuşmayı, önümüzdeki hafta daha az resmi bir yerde devam ettirmeliyiz.

In this conversation what's good for me is what's good for me.

Bu konuşma içinde, benim için iyi olan, benim için iyidir.

You and I are gonna have a private and very painful conversation.

Sen ve ben, oldukça acı verici ve özel bir görüşme yapacağız.

Of course not. It's just a peace offering, a way to begin the conversation.

Tabi ki de öyle değil, bu sadece barış önerisi konuşmaya başlamak için bir yol.

Then, this is going to be a very long conversation.

O zaman bu, çok uzun bir muhabbet olacak.