English-Turkish translations for conversion:

dönüşüm · dönüştürme · konversiyon · dönme · değiştirme · çevirme · sayı · din değiştirme · hal · other translations

conversion konversiyon

Maybe there is no physiological reason, and he's having a conversion reaction.

Belki de fizyolojik bir sebep bile yoktur. Belki de konversiyon bir tepkidir.

His paralysis sounds like conversion disorder.

Adamdaki felç, konversiyon bozukluğu gibi görünüyor.

What if it's a conversion disorder?

Ya bir konversiyon bozukluğu varsa?

It's conversion disorder, more commonly known as mass hysteria.

Bir konversiyon bozukluğu. Daha iyi bilinen adıyla