English-Turkish translations for convert:

dönüş, dönüştürmek, dönüşmek · değişmek, değiştirmek · dönme, döndürmek, dönmek · çevirmek · dönüştürme · other translations

convert dönüş, dönüştürmek, dönüşmek

This converts electricity into visible light, kind of like a light bulb.

Bu, elektriği görünür bir ışığa dönüştürüyor. Tıpkı bir ampul gibi.

To capture stellar gases and convert them into usable fuel.

Yıldız gazlarını yakalamak ve onları kullanılabilir yakıta dönüştürmek.

Sonny Watts For possession of an illegally-converted automatic weapon.

Sonny Watts otomatik silaha dönüştürülmüş yasadışı silah bulundurmaktan.

Click to see more example sentences
convert değişmek, değiştirmek

She and the kids converted last year.

O ve çocuklar geçen sene din değiştirdi.

Born Catholic, met a Jewish girl, converted to marry her.

Katolik. Musevi bir kızla tanıştı evlenmek için din değiştirdi.

Is she converted now?

Din mi değiştirdi şimdi?

Click to see more example sentences
convert dönme, döndürmek, dönmek

It is a shame, she's not Jewish, doesn't even want to convert.

Bu bir utanç ki o Yahudi değil, dönmeyi bile istemiyor.

And his sister converted to islam and moved to Indonesia.

Kız kardeşi de İslam'a döndü ve Endonezya'ya taşındı.

Lacunar infarct converted to hemorrhagic stroke.

Laküner enfarkt. Hemorajik inmeye dönüşmüş.

Click to see more example sentences
convert çevirmek

I also told her you converted.

Ben de senin çevirdiklerini söyledim.

It's a magnetron that converts electricity

Elektriği ısı dalgalarına çeviren bir manyetrondur

convert dönüştürme

Why? It'll just start converting you, that's not better.

Sonra seni dönüştürmeye başlayacak, bu da daha iyi değil.