English-Turkish translations for convertible:

değiştirilebilir · üstü açılabilen araba · other translations

convertible değiştirilebilir

She and the kids converted last year.

O ve çocuklar geçen sene din değiştirdi.

Born Catholic, met a Jewish girl, converted to marry her.

Katolik. Musevi bir kızla tanıştı evlenmek için din değiştirdi.

Is she converted now?

Din mi değiştirdi şimdi?

Click to see more example sentences
convertible üstü açılabilen araba

There's a convertible over here.

Orada üstü açılabilen bir araba var.

Who else wants to drive a bimmer convertible named Shakira?

Başka kim Shakira adındaki üstü açılabilen bir araba kullanmak ister?