English-Turkish translations for conveyance:

taşıma · other translations

conveyance taşıma

It's like a geological conveyer belt

Jeolojik bir taşıma bandı gibi.

Electric conveys, like, amplification., energy.

Elektrik, ampflikasyonu, enerjiyi taşır.

You might have chosen a less conspicuous conveyance.

Daha az şüphe çeken bir taşıma seçmeliydin.