English-Turkish translations for convince:

ikna etmek · inanmak · inandırmak · other translations

convince ikna etmek

Somebody or something convinced you of it because you think you're a bad guy, and you're just not.

Birileri ya da bir şeyler seni kötü bir adam olduğuna ikna etmiş ama değilsin.

Well, you want to convince me?

Beni ikna etmek mi istiyorsun?

You convinced me, in fact, we're going home.

Beni ikna ettin, aslında, biz eve gidiyoruz.

Click to see more example sentences
convince inanmak

Very convincing, but it's not gonna work this time.

Çok inandırıcı, ama bu sefer işe yaramayacak.

That's a touching but not very convincing idea.

Bu dokunaklı ama inandırıcı olmayan bir fikir.

It's not that convincing.

Bu pek inandırıcı değil.

Click to see more example sentences
convince inandırmak

And it worked. I convinced everybody except Madison.

Ve işe yaradı, herkesi inandırdım, Madison dışında.

Find some other way to convince me.

Beni inandırmak için başka bir yol bul.