English-Turkish translations for cookery:

Aşçılık · other translations

cookery Aşçılık

Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.

Yetişkinler ve çocuklar için diğer etkinlikler kütüphanede okuma, çömlekçilik, aşçılık, sanat ve bahçıvanlığı içeriyor.

You've really visited Chinese Cookery Academy?

Gerçekten Çin Aşçılık Fakültesine mi gittin?

I'm BuII Tong, graduate of Chinese Cookery Academy.

İsmim Tong Hao Çin Aşçılık Akademisi'ni bitirdim.

Click to see more example sentences