English-Turkish translations for cookie:

kurabiye · biri · bisküvi · aşçı · adam · bebek · çerez · çörek · other translations

cookie kurabiye

Tomorrow morning Mommy will come wake us up and bring us two nice cups of milk and cookies.

Yarın sabah Anne bizi uyandırmaya gelecek ve bize iki bardak süt ve kurabiye getirecek.

You know what? Mei Ling brought you cookies.

Biliyor musun, Mei Ling sana kurabiye getirdi.

Smelled like chocolate chip cookies.

Çikolata parçacıklı kurabiye gibi kokuyordu.

Click to see more example sentences
cookie biri

And something sweet, like a cookie or a piece of candy.

Ve kurabiye ya da şeker gibi tatlı bir şey.

You bought me a bag of cookies.

Bana bir paket kurabiye mi aldın.?

This place is seriously creepy for a cookie factory.

Burası bir kurabiye fabrikası için oldukça tüyler ürpertici.

Click to see more example sentences
cookie bisküvi

Would anybody like some tea, coffee or cookies?

Çay veya kahve isteyen var mı? Bisküvi?

Chief, do you have any cookies or anything?

Şef Bir bisküvi misküvi var ya?

Buy some cookies too".

Biraz da bisküvi al.

Click to see more example sentences
cookie aşçı

What are you, Cookie? Some kind of goddamn hero?

Nesin sen aşçı, bir tür lanet kahraman mı?

Rise and shine, Cookie.

Kalk ve parla bakalım, aşçı.

He lied, Cookie.

Yalan söyledi, aşçı.

Click to see more example sentences
cookie adam

He's a cookie man.

O bir Kurabiye Adam.

Who's cookie man?

Kurabiye adam kim?

That Wiecek's a pretty smart cookie, you know.

O Wiecek oldukça zeki bir adam, biliyor musun?

cookie bebek

Sugar cookies for the baby shower.

Bebek duşu için şekerli kurabiye.

We should bake him cookies. Let's make Hello Dollies.

Ona kurabiye yapalım." Merhaba Bebek" yapalım.

cookie çerez

Go and get yourselves some cookies.

Gidin ve kendinize biraz çerez alın.

cookie çörek

Allegedly trafficking gingersnap cookies.

Karaborsada Zencefilli çörek satma iddiasıyla.