cookies

Tomorrow morning Mommy will come wake us up and bring us two nice cups of milk and cookies.

Yarın sabah Anne bizi uyandırmaya gelecek ve bize iki bardak süt ve kurabiye getirecek.

And something sweet, like a cookie or a piece of candy.

Ve kurabiye ya da şeker gibi tatlı bir şey.

Howard, I made cookies for you and your little friends!

Howard, sen ve küçük arkadaşların için kurabiye yaptım!

Thanks for the coffee and cookies.

Kahve ve kurabiyeler için teşekkür ederim.

You got a problem with my milk and cookies?

Senin süt ve kurabiye ile ilgili problemin mi var?

Then, young lady, we're gonna find you a juice and a delicious cookie.

Sonra da genç bayan, meyve suyu ve lezzetli kurabiyeler bulacağız.

Do you want some tea and cookies?

Biraz çay ve kurabiye ister misin?

And get us some more cookies and coffee.

Ve biraz daha kurabiye ve kahve getir!

Okay, well, at least come in and have some cookies.

Tamam, en azından içeri gel de, biraz kurabiye al.

You want milk and cookies?

Süt ve kurabiye ister misin?