English-Turkish translations for cooperative:

işbirliği · yardımcı · işbirlikçi · ortak · işbirliği yapmak isteyen · other translations

cooperative işbirliği

Besides, I'm hoping my past service will help convince this sergeant major to cooperate.

Ayrıca, ben umuyorum benim geçmiş hizmet ikna yardımcı olacaktır Bu çavuş büyük işbirliği.

What kind of cooperation?

Ne tür bir işbirliği?

Well, the FBI never forced me to cooperate.

FBI beni hiçbir zaman işbirliği yapmaya zorlamadı.

Click to see more example sentences
cooperative yardımcı

Besides, I'm hoping my past service will help convince this sergeant major to cooperate.

Ayrıca, ben umuyorum benim geçmiş hizmet ikna yardımcı olacaktır Bu çavuş büyük işbirliği.

Thanks for being so cooperative, Mari.

Yardımcı olduğun için sağ ol Mari.

Thank you, Prof. Bearing, you've been very cooperative.

Teşekkür ederim Prof. Bearing, çok yardımcı oldunuz.

Click to see more example sentences
cooperative işbirlikçi

'She's polite, cooperative, always does the right thing.'

Kibar, işbirlikçi, her zaman doğru şeyi yapan.

Of course, you are also much less cooperative.

Tabii ki, aynı zamanda daha az işbirlikçi.

That seems to make it more cooperative.

Bu onu daha işbirlikçi yapar gibi.

Click to see more example sentences
cooperative ortak

What does Sheldon Cooper and a black hole have in common?

Sheldon Cooper ile bir kara deliğin ortak noktası nedir?

I'm detective Jarvis. My partner detective Cooper.

Ben Dedektif Jarvis, bu da ortağım Dedektif Cooper.

This is my partner, Sterling Cooper.

Bu da ortağım, Sterling Cooper.

Click to see more example sentences
cooperative işbirliği yapmak isteyen

If you want to cooperate, that'd be great.

İşbirliği yapmak istiyorsanız, bu çok iyi olur.

Because I need your cooperation, and I didn't think you'd offer it wiIlingly.

Çünkü, senin işbirliğine ihtiyacım var, ve bunu isteyerek yapacağını hiç zannetmiyorum.