English-Turkish translations for cop:

polis · yakalamak · aynasız · polis memuru · çalmak · polisiye · other translations

We also found translations for word cop in Turkish.

cop polis

He is my friend, and he's a good cop, and he's not gonna tell you anything.

O benim arkadaşım ve iyi bir polis ama sana hiç bir şey anlatmaz.

That's what makes me such a good cop.

Bu da beni iyi bir polis yapıyor.

Could be a dead cop.

Ölü bir polis olabilir.

Click to see more example sentences
cop yakalamak

Now your only hope to catch them is to become a very good cop.

Şimdi onları yakalamak için tek umudun çok iyi bir polis olmaktır.

Come and get me, cop!

Hadi yakala beni polis!

To be a cop and catch criminals like him, right?

Polis olmak ve onun gibi suçluları yakalamak için değil mi?

Click to see more example sentences
cop aynasız

Oh, you know, he's a cop.

Oh, bilirsin, o bir aynasız.

Don't worry, cop.

Merak etme aynasız

This cop ain't nobody's father!

Bu aynasız kimsenin babası değil!

Click to see more example sentences
cop polis memuru

Well, Officer King, that cop killer is coming home with me.

Peki, Memur King. O polis katili eve benimle dönecek.

He was a highly decorated officer, a good cop!

O iyi bir polis, bir çok süslü memuru oldu!

Judges, lawyers, cops, politicians, prison guards, probation officers.

Hakimler, avukatlar, polisler, politikacılar gardiyanlar, tahliye memurları.

Click to see more example sentences
cop çalmak

An hour ago two cops tried to kill me!

Bir saat önce iki polis beni öldürmeye çalıştı.

Stealing a cop car, that's an initiation.

Bir polis arabası çalmak Bu bir kabul şartıdır.

Looks like our cop's stolen Glock.

Evet, polisin çalınan Glock'u gibi.

Click to see more example sentences
cop polisiye

A medical slash-cop question.

Bir tıbbi polisiye soru.