English-Turkish translations for copious:

çok · bol · other translations

copious çok

Doctors found copious fluids.

Doktorlar çok miktarda sıvı buldu.

Copious amounts of dirt beneath his fingernails.

Tırnaklarının altında çok miktarda kir var.

copious bol

We grow copious amounts of ganja, yeah?

Biz bol miktarda kenevir yetistiriyoruz degilmi?