English-Turkish translations for corduroy:

kadife · fitilli kadife · fitilli kadifeden yapılmış · other translations

corduroy kadife

A good shotgun, plenty of ammunition, some corduroy britches, a plain shirt and a hunting cap. A brown one.

İyi bir tüfek, bir sürü cephane kadife pantolon, düz bir gömlek ve kahverengi bir av şapkası.

I've never seen so much corduroy in one place.

Hiç bu kadar çok kadifeyi bir arada görmemiştim.

Her other answers were electric blanket, corduroy, and plutonium.

Diğer cevapları ise elektrikli battaniye fitilli kadife ve plütonyumdu.

Click to see more example sentences
corduroy fitilli kadife

He built this house for a corduroy manufacturer.

Bu evi fitilli kadife imalatçısı için yaptı.

Her other answers were electric blanket, corduroy, and plutonium.

Diğer cevapları ise elektrikli battaniye fitilli kadife ve plütonyumdu.

Well, maybe corduroy.

Fitilli kadife belki.

Click to see more example sentences
corduroy fitilli kadifeden yapılmış

He built this house for a corduroy manufacturer.

Bu evi fitilli kadife imalatçısı için yaptı.