English-Turkish translations for cormorant:

karabatak · other translations

cormorant karabatak

The Galapagos coast is a great place for a cormorant.

Galapagos kıyıları bir karabatak için harika bir yerdir.

Like cormorants worldwide, the Galapagos species is a superb swimmer.

Dünya çapındaki karabataklar gibi Galapagos türleri de muhteşem bir yüzücüdür.

Flamingo, Chimpanzee, Tarantulas, Stork, Penguin... .Walrus, Wild Boar, Giraffe, Whale, Polar Bear... .Antelope, Cormorant, Orang-utan, Gazelle, Pelican... .Hippopotamus, Porcupine, Swan, Fox. And.. monkey.

Flamingo, şempanze, tarantula, leylek, penguen deniz ayısı, yaban domuzu, zürafa, balina, kutup ayısı antilop, karabatak, orangutan, ceylan, pelikan su aygırı, kirpi, kuğu, tilki ve maymun.

Click to see more example sentences