English-Turkish translations for corn:

mısır · buğday · tahıl · yulaf · nasır · salamura etmek · hububat · tane · mısır viskisi · other translations

corn mısır

Yeah. And this is a corn plant, not a "Peter Tree

Evet. ve bu bir. mısır bitkisi "Peter Ağacı" değil.

Then no corn juice for you.

O zaman sana mısır suyu yok.

Now give me the corn.

Şimdi ver şu mısırı.

Click to see more example sentences
corn buğday

Post Toasties, Corn Flakes, Sugar Puffs Rice Krispies, oatmeal, Wheatena and Cream of Wheat.

Post Tostları, Corn Flakslar, Şekerli poğaçalar pirinç ve buğday kremi, tahıl unu.

What kind of a bride smells like a horse and kisses like a chicken pecking corn?

Ne tür bir gelin at gibi kokar ve buğday gagalayan tavuk gibi öpüşür?

So far, I've got salmon, chicken, corn, whole wheat flour

Şu ana dek somon, tavuk, mısır, tam buğday unu

Click to see more example sentences
corn tahıl

Post Toasties, Corn Flakes, Sugar Puffs Rice Krispies, oatmeal, Wheatena and Cream of Wheat.

Post Tostları, Corn Flakslar, Şekerli poğaçalar pirinç ve buğday kremi, tahıl unu.

Post Toasties, Corn Flakes, Sugar Puffs Rice IKrispies, oatmeal, Wheatena and Cream of Wheat.

Post Tostları, Corn Fleksler, Şekerli poğaçalar pirinç ve buğday kremi, tahıl unu.

Post Toasties, Corn Flakes, Sugar Puffs.. .. .. Rice Krispies, oatmeal, Wheatena and Cream of Wheat.

Post Tostları, Corn Flakslar, Şekerli poğaçalar.. .. .. pirinç ve buğday kremi, tahıl unu.

corn yulaf

You use poison oats and poison corn.

Zehirli yulaf ve zehirli buğday kullanırsın.

It's got oats and corns and wheat

Yulaf, mısır ve buğday yeriz.

corn nasır

Oh, and, Dallas, for the record, that ain't pre-corn.

Ve Dallas, bilgin olsun, o nasır başlangıcı değil.

Fewer corns and bunions.

Daha az nasır ve yara-bere.

corn salamura etmek

Look at this corned beef.

Şuna bak. Salamura et.

Corned beef, corned beef!

Salamura et, salamura et!

corn hububat

Corn has always been classified as a vegetable, but it's just as much a grain.

Mısır, her zaman bir sebze olarak sınıflandırıldı, ama hububat olarak da değerlendirilebilir.

corn tane

Two corn dogs coming up.

İki tane mısırlı geliyor.

corn mısır viskisi

Pure corn whiskey.

Saf mısır viskisi.