English-Turkish translations for corpse:

ceset · ölü · other translations

corpse ceset

It's why I'm still alive and why you've got a corpse lying there that you have done nothing with.

O yüzden hala hayattayım ve o yüzden burada yatan bir ceset var ve yapabileceğin bir şey yok.

I've never seen a corpse look like that.

Şimdiye kadar hiç böyle bir ceset görmemiştim.

A living corpse.

Yaşayan bir ceset.

Click to see more example sentences
corpse ölü

No, no, not a corpse. No.

Hayır, hayır, ölü gibi değil.

What do you mean, dead fish corpses?

Ölü balık derken, ne demek istedin?

What's that walking corpse say?

Şu yürüyen ölü ne diyor?

Click to see more example sentences