English-Turkish translations for corral:

ağıl · other translations

corral ağıl

There's a corral nearby for the horses.

Atlar için yakında bir ağıl var.

A corral full of fresh horseshit means there's horses.

Bir ağıl dolusu taze at tezeği, orada at var demektir.