English-Turkish translations for corrosion:

pas · paslanma · aşınma · çürüme · other translations

corrosion pas

It's just a corrosion swirl.

Sadece bir pas tabakası.

Justice is a non-corrosive metal.

Adalet paslanmaz bir metaldir.

corrosion paslanma

Corrosion and decay. Everywhere, the same story.

Paslanma ve çürüme, her yerde aynı hikaye.

Chromium's in the water to prevent corrosion.

Paslanmayı önlemek için suya krom konur.

corrosion aşınma

Some sort of corrosion?

Bir çeşit aşınma mı?

corrosion çürüme

Corrosion and decay. Everywhere, the same story.

Paslanma ve çürüme, her yerde aynı hikaye.