English-Turkish translations for corrosive:

aşındırıcı · other translations

corrosive aşındırıcı

Jack, he's a billion miles away, freezing and breathing corrosive chemicals.

Jack, milyon kilometre uzakta donuyor ve aşındırıcı kimyasallar soluyor.

There are high-pressure corrosive gases emitted over here.

Burada yüksek basınçlı aşındırıcı gaz patlaması yaşanır.

Basic corrosive compound.

Bazal aşındırıcı bileşik.

Click to see more example sentences