English-Turkish translations for cosmetic:

kozmetik · estetik · güzellik · yüzeysel · other translations

cosmetic kozmetik

We are called Extreme Cosmetics, and this is a real story about a real girl.

Bize "Ekstrem Kozmetik" diyorlar. Ve bu gerçek hikaye, gerçek bir kız hakkında.

A simple cosmetic surgery lands a woman in a coma.

Basit bir kozmetik ameliyatı bir kadını komaya sokuyor.

She sells cosmetics to earn some additional pocket money.

Biraz cep harçlığı kazanmak için kozmetik satıyor.

Click to see more example sentences
cosmetic estetik

Remember, cosmetic surgery is only a superficial solution.'

Unutma Angela estetik cerrahi sadece yüzeysel bir çözümdür.

So cosmetic surgeons really perform miracles!

Yani estetik cerrahları gerçekten mucizeler yaratıyor!

He's a cosmetic dentist.

O bir estetik dişçi.

Click to see more example sentences
cosmetic güzellik

I'm Norman Pfister with Blush Beautiful Skincare and Cosmetics.

Ben Norman Pfister. Blush Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri'nden.

They bring cartloads of food, tobacco, liquor, French cosmetics.

Her şeyi getirtiyorlar. Yemek, tütün, içki, Fransız güzellik malzemeleri.

cosmetic yüzeysel

Remember, cosmetic surgery is only a superficial solution.'

Unutma Angela estetik cerrahi sadece yüzeysel bir çözümdür.

Mostly cosmetic damage, right, Cooter?

Çoğunlukla yüzeysel hasar, değil mi Cooter?