English-Turkish translations for cosmic:

kozmik · evrensel · other translations

cosmic kozmik

And being a part of this cosmic balance, was the duty, and wish of every Egyptian.

Ve kozmik dengenin bir parçası olmak bir görev ve her Mısırlının bir arzusuydu.

But on a truly cosmic scale, gravity is no longer just a destroyer.

Ancak gerçekten kozmik ölçekte çekim gücü sadece bir yok edici değildir.

All right, so gamma rays, radio waves, thermo radiation, even cosmic waves.

Örneğin, gamma ışınları, radyo dalgaları, termo radyasyon; kozmik dalgaları bile.

Click to see more example sentences
cosmic evrensel

This cosmic game of good cop, bad cop.

Bu evrensel iyi polis, kötü polis oyunu.

This is like some kind of cosmic mistake.

Bu sanki, bir tür evrensel hata gibi.

This is a cosmic gift, Michael!

Bu evrensel bir hediye Michael!

Click to see more example sentences