English-Turkish translations for costly:

maliyetli · pahalı · değerli · masraflı · pahalıya mal olan · other translations

costly maliyetli

But what's that gonna cost me?

Bunun bana maliyeti ne olacak?

Do you know what this room costs me?

Biliyor musun ne Bu oda bana maliyeti?

It's not an actual cost.

Gerçek maliyeti bu değil.

Click to see more example sentences
costly pahalı

Is that why it cost so much?

Bu yüzden mi bu kadar pahalı?

Everything cost so much now.

Şu anda her şey çok pahalı.

Mr. Vice President, do you think the American people are prepared for a long costly and bloody battle?

Sayın Başkan Yardımcısı, sizce Amerikan Halkı uzun, pahalı ve kanlı bir savaşa hazır mı?

Click to see more example sentences
costly değerli

And he recently cost me a very valuable piece of music history.

Yakın zamanda da bana çok müzik tarihinin çok değerli bir parçasına mal oldu.

Nice car. It must've cost a fortune.

Güzel araba. bir servet değerinde olmalı.

But in Vegas, for a girl like Ginger, love costs money.

Ama Vegas'ta Ginger gibi bir kız için aşk bedava değildi.

Click to see more example sentences
costly masraflı

That's good, but it costs too much

Bu güzel, ama çok masraflı oluyor.

I was thinking of something a little less costly.

Ben daha az masraflı bir şey düşünüyordum.

Air strikes and naval attacks had proven costly and ineffective.

Hava ve deniz saldırıları masraflı ve etkisiz oluyordu.

Click to see more example sentences
costly pahalıya mal olan

Well, that's gonna cost him.

Bu ona pahalıya mal olacak.

Well, it really didn't cost that much.

Şey aslında o kadar pahalıya mal olmadı.

Give it back, they cost a lot!

Geri ver onu, çok pahalıya mal oldu!

Click to see more example sentences