English-Turkish translations for cotillion:

kotilyon dansı, kotilyon dansı. · other translations

cotillion kotilyon dansı, kotilyon dansı.

What are you gonna wear to the cotillion, Carrie?

Kotilyon dansı için sen ne giyeceksin Carrie?

Their club's hosting a cotillion or something racist.

Grupları kotilyon dansı düzenliyor ya da öyle ırkçı bir şey.

An endless parade of parties and cotillions yachts and polo matches.

Hiç bitmeyen davetler, kotilyon dansları yatlar ve polo maçları.