cottages

There are extra blankets for ye in the south cottage and fresh hay.

Güney kulübesinde sizin için fazladan battaniye ve taze saman var.

Yes, my father keeps this cottage empty just for me,

Evet, babam bu evi benim için boş tutuyor.

There's so much for you lot with all that clubs and things and cottages and black rooms.

Sizin için zaten çok fazla şey var tüm o kulüpler, evler ve siyah odalar.

It is a pretty cottage, isn't it?

Bu çok güzel bir kulübe, değil mi? Evet.

He found a cottage and work for me, her and Angelina.

Angelina ile bana bir ve küçük bir ev buldu.

Scrambled eggs with English muffin, and cottage cheese with one sliced peach.

Yağda pişmiş yumurta ve muffin ve süzme peyniriyle dilimlenmiş şeftali

A lovely little cottage down there with a white Merc and a blue T-bird.

Orada küçük şirin bir ev var, ayrıca beyaz bir Merc ve mavi bir T-bird.

Cottage cheese for lunch again there, Carl?

Öğle yemeğinde yine süzme peynir mi var, Carl?

Seven shillings a week and a cottage.

Haftalık yedi şilin ve bir de kulübe.

Not bad for a summer cottage.

Bir yaz evi için fena sayılmaz.