English-Turkish translations for counsel:

avukat · danışmanlık · danışman · danışma · hukuk danışmanı · tavsiye · öğüt · nasihat · vekil · konsey · dava vekili · görüş · other translations

counsel avukat

I'm sorry, Counsel, but the question is not relevant at this time.

Kusura bakmayın Avukat Bey ama bu soru şu an uygun değil.

Wait a minute, you don't need Crozier's approval, you need your co-counsel's approval.

Bir dakika. Crozier'a ihtiyacın yok. Müşterek avukatın onayına ihtiyacın var.

Luckily, I've dealt with Tom Hoffman, the opposing counsel, in similar situations.

Şans eseri, karşı tarafın avukatı Tom Hoffman ile benzer durumlarda karşılaştım.

Click to see more example sentences
counsel danışmanlık

After all, this isn't just a vacation, it's a couples counseling retreat.

Ne de olsa bu sadece bir tatil değil, çiftlerin psikolojik danışmanlık inzivası.

We're not here for marriage counseling.

Evlilik danışmanlığı için burada değiliz.

And as always, Brutus, I greatly appreciate your counsel.

Ve her zamanki gibi, Brutus, Senin danışmanlığın için teşekkür ederim.

Click to see more example sentences
counsel danışman

Look, you need counseling.. And I need a blood pressure measuring machine. Help me.

Bak, senin bir danışmana benim de bir tansiyon ölçme makinesine ihtiyacım var.

You wanna go to counseling?

Bir danışmana gitmek ister misin?

Wayne Grossman, lead counsel for Nolan Radar Systems.

Wayne Grossman, Nolan Radar Sistemleri baş hukuk danışmanı.

Click to see more example sentences
counsel danışma

White House counsel even wrote the letter.

Beyaz Saray Danışma Kurulu mektup bile yazdı.

That was a private counseling session.

Bu özel bir danışma toplantısıydı.

Thursday, in counseling.

Perşembe günü, danışmada.

Click to see more example sentences
counsel hukuk danışmanı

Wayne Grossman, lead counsel for Nolan Radar Systems.

Wayne Grossman, Nolan Radar Sistemleri baş hukuk danışmanı.

I'm Geosung Foods' legal counsel, Park In Taek.

Ben Geosung Gıda'nın hukuk danışmanı Park In Taek.

CEO of CityLine Oil, and their lead counsel, Brett Creevy.

CityLine Oil'in CEO'su. Ve şirketin hukuk danışmanı, Brett Creevy.

counsel tavsiye

Vocational counseling, psych therapy, GED, NA, NA program.

Mesleki tavsiye psikolojik terapi, diploman, NA programın var.

But I counseled what?

Ama ben ne tavsiye ettim?

counsel öğüt

Oh, what it is to hear good counsel.

İyi bir öğüt duymak ne kadar da güzel

Advice and counsel.

Nasihat ve öğüt.

counsel nasihat

Maybe he got career counseling.

Belki de kariyer nasihati almıştır.

Advice and counsel.

Nasihat ve öğüt.

counsel vekil

The defendant and counsel will please rise.

Davalı ve vekilleri lütfen ayağa kalkın.

We call them trial counsels.

Biz dava vekili deriz.

counsel konsey

Pat Guinet, Hospital Counsel.

Pat Guinet, hastane konseyi avukatı.

counsel dava vekili

We call them trial counsels.

Biz dava vekili deriz.

counsel görüş

And its counsel is called Niccolo Machiavelli.

Ve de bu görüşün adı, Niccolo Machiavelli.