English-Turkish translations for counseling:

danışmanlık · danışman · danışma · rehberlik · psikolojik · nasihat · other translations

counseling danışmanlık

After all, this isn't just a vacation, it's a couples counseling retreat.

Ne de olsa bu sadece bir tatil değil, çiftlerin psikolojik danışmanlık inzivası.

We're not here for marriage counseling.

Evlilik danışmanlığı için burada değiliz.

And as always, Brutus, I greatly appreciate your counsel.

Ve her zamanki gibi, Brutus, Senin danışmanlığın için teşekkür ederim.

Click to see more example sentences
counseling danışman

Look, you need counseling.. And I need a blood pressure measuring machine. Help me.

Bak, senin bir danışmana benim de bir tansiyon ölçme makinesine ihtiyacım var.

You wanna go to counseling?

Bir danışmana gitmek ister misin?

Wayne Grossman, lead counsel for Nolan Radar Systems.

Wayne Grossman, Nolan Radar Sistemleri baş hukuk danışmanı.

Click to see more example sentences
counseling danışma

White House counsel even wrote the letter.

Beyaz Saray Danışma Kurulu mektup bile yazdı.

That was a private counseling session.

Bu özel bir danışma toplantısıydı.

Thursday, in counseling.

Perşembe günü, danışmada.

Click to see more example sentences
counseling rehberlik

What kind of counseling can I guide you with?

Ne tür bir danışmanlıkla sana rehberlik edebilirim?

Counselling. And anger management.

Rehberlik ve öfke yönetimi.

Do you cuties need some counseling?

Siz şekerlerin rehberliğe ihtiyacı var mı?

Click to see more example sentences
counseling psikolojik

After all, this isn't just a vacation, it's a couples counseling retreat.

Ne de olsa bu sadece bir tatil değil, çiftlerin psikolojik danışmanlık inzivası.

Vocational counseling, psych therapy, GED, NA, NA program.

Mesleki tavsiye psikolojik terapi, diploman, NA programın var.

This is my peer-counseling hotline,

Bu psikolojik yardım hattım.

counseling nasihat

Maybe he got career counseling.

Belki de kariyer nasihati almıştır.

Advice and counsel.

Nasihat ve öğüt.