English-Turkish translations for counselor:

avukat · danışman · rehber · yardımcı · müşavir · other translations

counselor avukat

This is really necessary, Counselor?

Bu gerçekten gerekli mi, avukat?

I think you're on very firm legal ground here, counselor.

Bence burada çok yasal bir zemindesin, avukat bey.

You owe me nothing, Counselor.

Bana borcun yok Avukat Bey.

Click to see more example sentences
counselor danışman

The counselor is an important political figure and a very private person.

Sayın Danışman önemli bir siyasi figürdür ve çok özel biridir.

There's a new counselor and he's actually cool.

Yeni bir danışman var. Aslında iyi biri.

Counselor Troi herself told me that feelings are not negative or positive.

Danışman Troi, duyguların negatif ya da pozitif olmadığını bana kendisi söyledi.

Click to see more example sentences
counselor rehber

I'll bet you a million dollars he's a guidance counselor.

Milyon dolara iddiaya girerim o bir rehber öğretmen.

What are you, his guidance counselor?

Nesin sen, onun rehber öğretmeni mi?

I'm the new guidance counselor.

Ben yeni Rehber Danışmanım.

Click to see more example sentences
counselor yardımcı

And that he was only helping you as your counselor.

Ve sadece bir danışman olarak size yardımcı olduğunu.

The first is Wheeler, her co-counselor.

İlk olarak Wheeler, onun yardımcı avukatı

First is Wheeler, her co-counselor.

Birincisi Wheeler, yardımcı avukatı.

counselor müşavir

That's like a counselor, an advisor.

Bu bir danışman, bir müşavir.

These committees, bureaucracies, chancellors, counselors, they choke me!

Şu komiteler, bürokrasiler, şansölyeler müşavirler, beni boğuyorlar!