English-Turkish translations for countdown:

geri sayım, geriye sayım · gerisayım · other translations

countdown geri sayım, geriye sayım

Ladies and gentlemen, the time has come for the countdown into the new year.

Bayanlar ve baylar, vakit geldi yeni yıla girmek için geri sayım başladı.

Because the countdown to your end has begun.

Çünkü senin hayatın için geri sayım başladı.

The countdown clock has started again.

Geri sayım saati yeniden başladı.

Click to see more example sentences
countdown gerisayım

I'm sorry Yes, I'm countdown over here.

Üzgünüm Evet, Burada bir gerisayım var.

Awaiting final Code for one-minute countdown.

Bir dakikalık gerisayım için son şifreyi bekliyorum.

Countdown to implosion.

Patlama için gerisayım.