English-Turkish translations for counterattack:

karşı saldırı · other translations

counterattack karşı saldırı

The Germans will counterattack, and they have precise orders to destroy Paris.

Almanlar karşı saldırıya geçmek ve Paris'i yok etmek için kesin emir aldılar.

Teal'c and I have organised a counterattack.

Teal'c ve ben bir karşı saldırı tertipledik.

This is your chance to counterattack.

Bu senin şansına karşı saldırı

Click to see more example sentences