English-Turkish translations for counterpart:

karşıt · karşılık · emsal · taydaş · other translations

counterpart karşıt

Every American sentry post has a Cuban counterpart, called "mirrors.

Her Amerikan nöbetçisinin karşı tarafta "ayna" denilen bir Kübalı karşıtı vardır.

Every American sentry post has a Cuban counterpart, called'm irrors.'

Her Amerikan nöbetçi erinin karşı tarafta "ayna" denilen bir Kübalı karşıtı vardır.

counterpart karşılık

All Greek and Ancient Greek letters have numerical counterparts.

Tüm Yunan ve Eski Yunan harflerinin rakam karşılığı var

counterpart emsal

You wanted a counterpart, but I resisted.

Bir emsal istiyordun ama ben karşı koydum.

counterpart taydaş

Now, Counterpart, take this Ultra Mask and lead the fight for justice.

Şimdi Taydaş, bu Ultra Maskeyi al Ve adalet için saVaşı başlat.