English-Turkish translations for counterproductive:

zarar verici · other translations

counterproductive zarar verici

That would be counterproductive, sir.

Bu oldukça zarar verici olurdu efendim.

It's not a crime to be an asshole but it's very counterproductive.

Pisliğin teki olmak bir suç değil ama imajına zarar veriyor.