English-Turkish translations for county:

ilçe · eyalet · other translations

county ilçe

Jefferson v. Madison County School District.

Jefferson v. Madison İlçe Okulu Bölgesi.

The county keeps property records.

İlçe, mülk kayıtlarını tutar.

Beacon County Sheriff's Department!

Beacon İlçe Şerif Departmanı!

Click to see more example sentences
county eyalet

The denver county school board has sent over a special guest teacher.

Denver Eyaleti okulları yönetim kurulu özel bir konuk öğretmen yolladı.

Yeah, King County Police, please.

King Eyalet Polisi, lütfen.

I'm Jake Dawson, sheriff of this county.

Ben Jake Dawson, bu eyaletin şerifiyim.

Click to see more example sentences