English-Turkish translations for couple:

birleşmek, birleştirmek · çift · birkaç · kaç · iki, ikili · · karı koca · other translations

couple birleşmek, birleştirmek

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Hey, we got a couple more here.

Hey, burada bir kaç tane daha var.

We're both just here for a couple of days.

İkimiz de burada bir kaç gün kalacağız.

Click to see more example sentences
couple çift

I know the place isn't perfect, but it's a great place for a couple.

Biliyorum harika bir yer değil, ama bir çift için gayet uygun. Gerçekten.

What a cute young couple!

Ne kadar sevimli genç bir çift!

Yes, you make a good couple.

Evet, iyi bir çift oldunuz

Click to see more example sentences
couple birkaç

Anyway, a couple years ago, we tried for about six months and nothing happened, so

Neyse, birkaç yıl önce altı ay boyunca denedik. Ama bir şey olmadı.

Uh, just a couple more months.

Ah, sadece birkaç ay daha.

I need a couple minutes.

Birkaç dakikaya ihtiyacım var.

Click to see more example sentences
couple kaç

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

No, a couple of hours ago.

Hayır, bir kaç saat önce.

Baby girl, uh, give us a couple minutes?

Bebek kız, bize bir kaç dakika verir misin?

Click to see more example sentences
couple iki, ikili

And I'm sorry about the last couple months, but I'll see you real soon, okay?

Ve geçen bir iki ay için çok üzgünüm. Ama yakında, çok yakında görüşeceğiz tamam mı?

It's only been a couple of days.

Gideli sadece bir iki gün oldu.

A couple of months since my birthday.

Bir iki aydır. Doğum günümden beri.

Click to see more example sentences
couple

Perfect couple, perfect car, perfect clothes, perfect little blonde American wife.

Mükemmel çift, mükemmel araba, mükemmel elbiseler sarışın, Amerikalı mükemmel bir .

Nice little wife and a home, a couple of kids.

Güzel bir eşi ve evi, iki de çocuğu vardı.

Mood matching is a problem for every couple, Holling.

Mood eşleşen her çift, Holling için bir sorundur.

Click to see more example sentences
couple karı koca

I pronounce this couple husband and wife.

Bu çifti karı ve koca ilan ediyorum.

There ensued a quarrel between the couple following which Balajit Roy murdered his wife and escaped

Karı koca arasında bir kavga çıktı ve ardından Balajit Roy karısını öldürdü ve kaçtı