English-Turkish translations for coupling:

bağlantı · birliktelik · other translations

coupling bağlantı

Main coupling is matching navigational inputs, captain.

Ana bağlantı, seyrüsefer girdilerine eşitleniyor Kaptan.

Right now, I got loads of couplings to check.

Şu an kontrol etmem gereken bir sürü bağlantı var.

You told me those entry couplings would hold for another week!

Bana o giriş bağlantılarının bir hafta daha dayanacığını söylemiştin!

Click to see more example sentences
coupling birliktelik

My eyes deceive me? And this is an honourable coupling?

Gözlerim beni yanıltıyor da bu onurlu bir birliktelik mi?