English-Turkish translations for courage:

cesaret, cesaretli · cesur · yürek · mertlik · yiğitlik · cesurluk · cüret · kalp · other translations

courage cesaret, cesaretli

Thank you for saving his life. Thank you for your courage.

Onun hayatını kurtardığın için ve cesaretin için teşekkür ederim.

Doing the right thing takes courage and strength.

Doğru olanı yapmak cesaret ve güç ister.

But what you're doing takes courage.

Ama yaptığın şey cesaret gerektirir.

Click to see more example sentences
courage cesur

Yes, but fortunately, I've found a new one, a young man of great courage.

Evet ama neyse ki ben yeni bir tane buldum. Çok cesur genç bir adam.

'maybe your courage will make me brave to.

Belki senin cesaretin beni de cesur yapar.

You'll have the chance to do something something courageous.

Bir şey yapmaya fırsatın olacak. Cesurca bir şey.

Click to see more example sentences
courage yürek

Be strong and of good courage.

Güçlü ve iyi yürekli ol.

Have some courage, damn it!

Biraz yürekli ol, lanet olsun!

Each one tough, courageous, a Mexican patriot.

Hepsi sert, yürekli ve bir Meksikalı vatansever.

Click to see more example sentences
courage mertlik

What's the difference between bravery and courage?

Mertlik ve cesaret arasındaki fark nedir?

Courage and manhood.

Cesaret ve mertlik.

Courage, selflessness, sacrifice.

Cesaret, mertlik, fedakarlık.

courage yiğitlik

Loyalty and courage still exist in this world.

Sadakat ve yiğitlik bu dünyada hâlâ mevcut.

Only courage, and bondage Bondage.

Sadece yiğitlik ve kölelik Kölelik.

courage cesurluk

What courage and innate bravery?

Ne cesareti, ne cesurluğu?

courage cüret

Sing a foot-stomper about adventure and daring and courage.

Bir dansçının şarkı söylemesi macera, cüret ve cesarettir.

courage kalp

'Who's got the courage to fall in love again..' '..suffer a heart-break.'

'Kim bir daha aşık olma cesaretini' 'kalplerin kırılmasına cesaret edecek?'