English-Turkish translations for courageous:

cesaretli · cesurca, cesur · korkusuz · :yürekli, yürekli · other translations

courageous cesaretli

Thank you for saving his life. Thank you for your courage.

Onun hayatını kurtardığın için ve cesaretin için teşekkür ederim.

Doing the right thing takes courage and strength.

Doğru olanı yapmak cesaret ve güç ister.

But what you're doing takes courage.

Ama yaptığın şey cesaret gerektirir.

Click to see more example sentences
courageous cesurca, cesur

Yes, but fortunately, I've found a new one, a young man of great courage.

Evet ama neyse ki ben yeni bir tane buldum. Çok cesur genç bir adam.

'maybe your courage will make me brave to.

Belki senin cesaretin beni de cesur yapar.

You'll have the chance to do something something courageous.

Bir şey yapmaya fırsatın olacak. Cesurca bir şey.

Click to see more example sentences
courageous korkusuz

The fear and courage to live and die

Yaşamak ve ölmek için Korku ve cesaret

Remember there's no courage without fear.

Unutmayın, korku olmadan cesaret olmaz.

Whether it's courage, fear, impotence, death.

İster cesaret olsun, ister korku, acizlik, ölüm.

Click to see more example sentences
courageous :yürekli, yürekli

Be strong and of good courage.

Güçlü ve iyi yürekli ol.

Have some courage, damn it!

Biraz yürekli ol, lanet olsun!

Each one tough, courageous, a Mexican patriot.

Hepsi sert, yürekli ve bir Meksikalı vatansever.

Click to see more example sentences