English-Turkish translations for courtesan:

cariye · fahişe · other translations

courtesan cariye

Not as a courtesan, but as a normal woman.

Bir cariye olarak değil, normal bir kadın gibi

A courtesan cannot marry one man and serve only him.

Bir cariye bir adamla evlenip de, sadece ona hizmet edemez.

Remember this! This is the courtesan troupe.

Unutma ki, burası bir cariye topluluğu.

Click to see more example sentences
courtesan fahişe

But she's a courtesan

Ama o bir fahişe.

Actress, artist, musician, dancer, courtesan, fantastic gardener.

Oyuncu, sanatçı, müzisyen, dansçı, fahişe, olağanüstü bahçıvan.

Koharu is a courtesan, but she's a woman too

Koharu bir fahişe, ama nihayetinde o da bir kadın.

Click to see more example sentences