English-Turkish translations for covenant:

mutabakat · anlaşma · söz · other translations

covenant mutabakat

Which is also why The Covenant needed you.

Mutabakat'ın da sana bu yüzden ihtiyacı vardı.

America has given me new life. Away from The Covenant.

Amerika bana, Mutabakat'tan uzak yeni bir yaşam verdi.

The Covenant held me captive for almost two years.

Mutabakat beni yaklaşık iki yıl esir tuttu.

Click to see more example sentences
covenant anlaşma

I want to buy that jointly sealed covenant.

O müşterek mühürlü anlaşmayı satın almak istiyorum.

But what about the Covenant?

Peki ya anlaşma ne olacak?

We're gonna make a covenant, Carl.

Seninle bir anlaşma yapacağız, Carl.

Click to see more example sentences
covenant söz

Christian women and their covenanted men!

Hristiyan kadınlar ve söz vermis erkekleri!