English-Turkish translations for covet:

göz dikmek · other translations

covet göz dikmek

Okay, coveting thy neighbor's wife.

Tamam, komşunun karısına göz dikmek.