English-Turkish translations for cow:

inek · dana · sığır · öküz · other translations

cow inek

Really now, open the windows, please Come on, seriously! Leave me alone, don't be a cow!

Gerçekten şimdi, lütfen, pencereler açık ciddi, Hadi! bir inek olmak yok, beni yalnız bırak!

What's that fat cow doing here?

Şişko ineğin ne işi var burada?

I got a thing for cow.

İnek için bir şeyim var.

Click to see more example sentences
cow dana

Holy cow, is that your new teacher?

Kutsal dana, bu mu senin yeni öğretmenin?

Alan, sometimes the mad cow just Out.

Alan, bazen şu deli dana Dışarı!

Buddy, she's a cow.

Dostum, o dana gibi.

Click to see more example sentences
cow sığır

She's a cow!

O bir sığır.

Lots of dead lamb, dead cow, dead pig.

Bir ton ölü koyun, ölü sığır, ölü domuz.

Another cow gone missing.

Başka bir sığır daha kayboldu.

Click to see more example sentences
cow öküz

Not you, Bill, another cow.

Sen değil Bill, başka bir öküz.

A big field beside the house two cows, a pair of oxen and three goats.

Evin yanında büyük bir tarla iki inek, bir çift öküz ve üç keçi varmış.

And a pair of oxen, two cows and three goats too.

Bir çift öküz, iki inek ve üç de keçisi var.