English-Turkish translations for coy:

çekingen · utangaç · naz · cilveli · other translations

coy çekingen

Oh, Alan, don't be coy.

Oh, Alan, çekingen olma.

Now don't be so coy.

Bu kadar çekingen olma.

He's coy but scrappy.

Çekingen biri ama kavgacı.

Click to see more example sentences
coy utangaç

Come on darling, don't be coy.

Hadi sevgilim, bu kadar utangaç olma.

They can be emotional or coy or seductive.

Duygusal ya da utangaç ya da şuh olabilirler.

Don't be coy, you dirty horndog.

Utangaç olma, seni pis çapkın.

coy naz

Oh, come on now, Sophia, don't be coy.

Oh, hadi ama, Sophia, naz yapma işte.

Is that like a,I'm-just-not-that-into-you,"I don't know,"or is it more of a I'm-going-to-play-coy and-make-him-sweat" I don't know"?

Bu daha çok senden hoşlanmıyorum "Bilmiyorum"u mu yoksa biraz naz yapayımda onu terleteyim "Bilmiyorum"u mu?

coy cilveli

Just stand there looking coy.

Sadece orada cilveli dur yeter.

Do you really like those boring, naive, coy, calculating girls, or is it just for sex?

Gerçekten o sıkıcı, saf, cilveli, kurnaz kızları seviyor musun, yoksa sadece seks için mi?